ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
(8 สิงหาคม 61)

รางวัลที่ 1 iPhoneX 64 GB สี space grey

มูลค่าของรางวัล 40,500 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 405,000 บาท

      1. 09546010XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000825369

      2. 09539711XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000187581

      3. 08455374XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000319608

      4. 09550446XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000055745

      5. 09699006XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000095298

      6. 06387519XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000823515

      7. 06427867XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000166769

      8. 09550971XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000585692

      9. 09489775XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000298673

      10. 09607621XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000185375

รางวัลที่ 2 iPad pro 10.5 นิ้ว 64 GB สี space grey

มูลค่าของรางวัล 24,500 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 612,500 บาท

      1. 09599288XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000205149

      2. 09732785XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000167091

      3. 06156227XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000301983

      4. 09550455XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000189058

      5. 06284953XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000391539

      6. 09976246XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000638492

      7. 09606754XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000226676

      8. 09607584XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000423540

      9. 09601536XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000051477

      10. 09550108XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000227557

      11. 09686578XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000053537

      12. 09606988XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000189073

      13. 09550367XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000189253

      14. 06249375XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000641301

      15. 08976329XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000198730

      16. 09530642XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000589005

      17. 09549849XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000580951

      18. 08101437XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000333678

      19. 09566168XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000417760

      20. 09678773XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000178779

      21. 09549577XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000423865

      22. 09581567XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000677073

      23. 09550356XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000590726

      24. 06377838XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000186812

      25. 09664606XX เลขที่ใบเสร็จ QZ0000185972

สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 096-786-41432

www.quickzabb.com